Joga

17.07.2020

Pre niekoho je joga cvičenie, pre iného životný štýl, filozofia a príležitosť, ako nájsť seba samého. Joga znamená spojenie. S čímkoľvek - s vlastným JA, so svetom naokolo, s Bohom.

Ľudia ju vyhľadávajú kvôli celkovej regenerácii organizmu. Pozitíva jogy si však naplno vychutnáte iba za predpokladu, že budete cvičiť pravidelne a s chuťou.

Jednotlivé cvičenia zlepšujú ohybnosť a spevňujú celé telo. Vďaka nim dosiahnete životnú rovnováhu, dokážete zmeniť celkový prístup k životu a naučíte sa relaxovať. A ešte oveľa viac.

Účinky jogy v kocke:

 • zmierňuje bolesti chrbtice,
 • eliminuje stres a úzkostné stavy,
 • zvyšuje fyzickú silu a zdatnosť,
 • posilňuje brušné svalstvo a stred tela,
 • uvoľňuje svalové vypätie,
 • zvyšuje vitálnu kapacitu pľúc.
 • zlepšuje činnosť mozgu,
 • normalizuje trávenie a vylučovanie,
 • zabezpečuje emocionálnu očistu.

Hlavným cieľom všetkých ľudských skutkov má byť úplné oslobodenie od hmotnej existencie, smrti a narodenia. Dvoma základnými podmienkami tohto oslobodenia sú vairágja (bez žiadostivosť, vzdialenie sa od sveta) a joga (vlastné rozjímanie, zamerané na zastavenie procesov psychického a vedomého života). K prvej vedie presvedčenie o márnosti svetského života, plného zla a utrpenia. Druhá vzniká z presvedčenia o potrebe poznať najvyššiu pravdu 

Základným cieľom jogy je - podobne ako pri veľmi podobnej filozofii sánkhja, ktorá je však na rozdiel od jogy ateistická - oslobodenie duše od hmoty (telesnosti), aby sa duša priviedla do stavu čistého vedomia (čiže - ako sám názov naznačuje - získanie jednoty alebo stotožnenia s božskou či spirituálnou podstatou). Prostriedkom k tomuto cieľu je sebaovládanie a sebazdokonaľovanie ľudskej psychiky a psychofyziológie (meditácia, askéza a isté telesné cvičenia).

Počas výcviku sa jogista stretáva so silami Vibhúti.

Osem stupňov :

 1. jama (správne jednanie), sebaovládanie: nenásilie (ahimsa), pravdivosť (satja), nekradnutie (astéja), zdržanlivosť (brahmačarja) a nehromadenie (aparigraha)
 2. nijama (správne hodnoty), sebavýchova: mentálna a telesná čistota (šaučá), skromnosť a spokojnosť (santóša), disciplína (tapas), vzdelávanie a sebareflexia (svádjaja), oddanosť svojej podstate alebo láska k Bohu (Íšvarapránidhána)
 3. ásana (sed), čiže rôzne pozície tela, telesné cvičenie spojené so správnym dýchaním a sústredením sa na jednotlivé časti tela
 4. pránajáma (ovládanie dýchania)
 5. pratjahára (ovládanie zmyslov), odtiahnutie mysle od objektov zmyslových orgánov
 6. dháraná (držanie), koncentrácia - myseľ sústredí svoju pozornosť na jeden predmet pozorovania
 7. dhjána (meditácia), myseľ nehybne zostáva pri jednom predmete pozorovania - trvalá koncentrácia
 8. samádhi (zjednotenie mysle) dokonalé pohrúženie, zjednotenie pozorovateľa a pozorovaného predmetu alebo kontemplácia - toto je cieľ všetkých jóg.

Fotogaléria