Pitný režim

05.06.2020

Voda je základnou látkou, s ktorou súvisí vznik a vývoj života na Zemi. Zdravotný stav človeka významne ovplyvňuje množstvo a kvalita tekutín, ktoré prijíma a správne hospodárenie s vodou a minerálnymi látkami je jedným z prvých predpokladov zdravia a výkonnosti človeka.

Dve tretiny nášho tela tvorí voda. Telo musí prijímať pitím približne 1,5 až 2,5 litra vody za deň. Okrem toho si vodu vyrába organizmus sám pri spaľovaní živín - metabolickými cestami.Nespotrebovaná, zužitkovaná voda sa z tela vylučuje najmä močením, únikom vodnej pary pri dýchaní a samozrejme potením.


Správne zásobovanie tela vodou 

 aby bol organizmus hydratovaný efektívne, je správne prijímať menšie objemy vody v častejších intervaloch. Nesprávne je jednorázové pitie väčšieho množstva, ktoré zdanlivo odstráni pocit smädu, ale neprimeraný objem nie je v súlade s aktuálnymi potrebami organizmu. Telo si nedokáže "vyrobiť" zásoby a voda iba "pretečie" organizmom. Preto ho zásobujme vodou plynulo. 

Zdravá voda je 
  • s čo najmenším obsahom cukru (do 6 %), sladké nápoje zvyšujú pocit smädu
  • úplne bez alkoholu, alkohol zvyšuje metabolizmus, a tým aj produkciu tepla v organizme
  • s teplotou v rozmedzí 12 až 15 °C
  • stolové minerálne vody s obsahom Na+ do 100 mg/l, bylinkové čaje, ovocné čaje alebo šťavy

Extrémne zvýšené teploty počas letného obdobia môžu spôsobovať veľkú záťaž teplom. Poznáte to, cítite sa unavení, vaša výkonnosť je minimálna, ste ospalí, malátni. Záťaž teplom môže dokonca spôsobiť prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním.

Pri intenzivnych tréningoch či pretekoch treba radšej zvoliť nápoj, ktorý okrem optimálneho zloženia minerálov obsahuje i vyšší podiel energie v podobe sacharidov a jednoduchých cukrov. V priebehu tréningu či preteku je vhodné doplňovať tekutiny v pravidelných intervaloch v celkovom množstve približne 200 - 400 ml za hodinu. Tu už môžeme siahnuť po izotonickom iontovom nápoji, doporučujeme ich však konzumovať v priebehu tréningu, ktoré trvá dlhšie ako 30 minút (približne v rozsahu 30 - 120 minút).

Pri výkonoch nad 2 hodiny je nutné dodávať nápoje obsahujúce predovšetkým zdroje energie (sacharidy). Iné množstvo tekutín pochopiteľne množstvo tekutín pochopiteľne spotrebujeme vo fitnes pri klasickom cvičení a iné pri aerobiku , v priebehu ktorých dochádza k oveľa väčším stratám tekutín.

Ak je vysoká vlhkosť a súčasne je teplo, dá sa povedať, že sa jedná o situáciu takmer kritickú. Na také prostredie sa totiž nedá adaptovať. Nepomáha pitie studených nápojov, pretože vlhko bráni ochladzovaniu povrchu tela potením.
Všeobecne platí: čím vyššia je teplota okolia, tým je nižší obsah cukrov v nápoji. V praxi to znamená, že ak športujeme v zime, vydávame viac energie na termoreguláciu a potrebujeme viac rýchlo využiteľnej energie.

Ihneď po výkone je vhodné doplniť nielen tekutiny, ale i stratenú energiu (svalový i pečeňový glykogén). K tomu slúžia tzv. hypertonické nápoje, ktoré obsahujú vyššie množstvo sacharidov, minerálov, vitamínov a iných látok.