Testosterón

18.07.2020

Testosterón je hormón, ktorý nájdeme u oboch pohlaví. U mužov sa tvorí prevažne v semenníkoch. U žien vo vaječníkoch, či nadobličkách, no jeho množstvo je však podstatne menšie ako je to u "silnejšieho" pohlavia. Je tiež dôležité vedieť, že produkcia testosterónu prudko stúpa v období puberty a výraznejšie začína klesať približne od 40-tky.

Pre testoterón je typický anabolický účinok, čiže zvyšuje syntézu bielkovín, najmä vo svaloch a kostiach. Preto je aj často zneužívaný ako dopping u športovcov. Zvyšuje tiež tvorbu červených krviniek v kostnej dreni. Z psychických vlastností zvyšuje libido a podľa viacerých štúdii tiež zvyšuje pozornosť, kognitívne schopnosti a priestorovú orientáciu. Spôsobuje súťaživosť a v nadmerných hladinách zvyšuje agresivitu. 

Testosterón zvyšuje svalovú hmotu a naopak znižuje hmotu tukovú. Obezita súvisiaca s nedostatkom testoterónu vedie následne k inzulínovej rezistencii a cukrovke druhého typu. A tá, ako vieme, je významný rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení. Mechanizmus vplyvu testoterónu na kardiovaskulárny systém je však komplexný, nakoľko sa potvrdil vzťah nízkeho testoterónu a rizika infarktu myokardu aj nezávisle na obezite. Nejednoznačné výsledky však priniesla substitúcia testoterónu u mužov - zdá sa, že samotné "doplnenie" testoterónu vás pred infarktom neochráni.

Nedostatok testosterónu u muža sa objaví celkovým poklesom výkonnosti, priebojnosti, môže viesť až k subdepresívnym stavom. Pri vážnom nedostatku vedie k strate libida, poruchám pohlavných funkcií, poruche tvorby spermií. Klesá svalová hmota, naopak stúpa hmota tuková. U žien nadbytok testoterónu spôsobuje predovšetkým poruchy menštruácie, nadmerné ochlpenie a akné. Funkčné poruchy tvorby pohlavných hormónov sú stále frekventovanejšie. 

Fotogaléria