Zdravý , chudý a šťastný 

20.06.2020

Obezita je chronické ochorenie, ktoré už nie je len problémom kozmetickým, ale najmä zdravotným. S nadmernou telesnou hmotnosťou sú spojené závažné zdravotné riziká ako cukrovka, kardiovaskulárne a respiračné ochorenia, vysoký krvný tlak, ochorenia kĺbov a nádorové ochorenia. Obézni ľudia zvyknú mať nielen zdravotné problémy, ale aj sociálne a psychické. Vyskytujú sa u nich depresie a zakomplexovanosť, často majú zníženú sebadôveru a problémy pri uplatnení sa v zamestnaní. Index telesnej hmotnosti (BMI vyjadrený v kg/m2) je dnes najrozšírenejšou mierou na vyjadrenie podváhy, nadváhy a obezity u dospelých. Počíta sa ako hmotnosť v kg vydelená štvorcom výšky v metroch.

Liečba 

Liečba obezity má viac úrovní (diéta, pohybová aktivita, zmenu správania - behaviorálna terapia, medikamentózna liečba, bariatricko-metabolická chirurgia) a musí byť komplexná. Má širšie ciele ako iba samotný pokles hmotnosti. Tieto ciele okrem dlhodobého udržania poklesu hmotnosti zahŕňajú aj pokles rizika a celkové zlepšenie zdravotného stavu. Významný prínos môžeme dosiahnuť už pri miernom úbytku hmotnosti (5-10 % počiatočnej telesnej hmotnosti). Dôležitým článkom je prevencia ochorení súvisiacich s obezitou, resp. v prípade, že už sú rozvinuté, tak ich dôsledná liečba (cukrovka, krvný tlak, poruchy metabolizmu tukov...). Okrem zmeny životného štýlu máme v súčasnosti k dispozícii aj liek na liečbu obezity.U obéznych pacientov, ktorí spĺňajú prísne indikačné kritériá je možné použiť aj operačné riešenie (bariatrické-metabolické výkony).

Pri pozitívnej energetickej bilancii si nadbytočnú energiu organizmus ukladá vo forme tuku, ktorý slúži ako zásobáreň energie. Pokiaľ je množstvo energie spotrebovávané pri fyzickej aktivite väčšie ako množstvo energie obsiahnutej v konzumovanej strave, organizmus spaľuje nadbytočný tuk pre získanie potrebnej energie. Zníženie množstva prijatej energie v strave alebo zvýšenie fyzickej aktivity (najlepšie ich kombinácia) má za následok úbytok na váhe. Samotné cvičenie však nestačí. Mnohé potraviny (napr. čokoládové tyčinky, chrumky, čipsy a podobne) a sladené nápoje však i v malom balení obsahujú toľko kilokalórií, že ich spálenie športom by trvalo niekoľko hodín. Keď pripočítame aj ďalšie "bežné jedlá", ktoré počas dňa zjeme, dostávame sa i s dostatkom pohybu do problému. Ak nie ste vrcholový športovec v dvojfázovom tréningu, tak je prakticky nemožné spaľovať toľko kilokalórií, aby nebolo potrebné zaoberať sa tým, čo zjete. Ľudia všeobecne preceňujú počet spálených kilokalórií v priebehu cvičenia a podceňujú množstvo kilokalórií v jedle. 

Rozumná redukčná diéta je kľúčovou a neopomenuteľnou súčasťou liečby obezity. 

Cieľom je dosiahnuť spočiatku negatívnu energetickú bilanciu, po dopracovaní sa k cieľovému úbytku na váhe následne udržať hmotnosť a rovnovážny stav medzi príjmom a výdajom energie. Okrem obsahu energie rozhoduje o úspechu diéty zloženie živín so zodpovedajúcim zastúpením bielkovín, sacharidov a tukov. Najväčšie riziko je ukryté v jednoduchých sacharidoch a predovšetkým v tukoch. Tie obsahujú viac ako dvojnásobné množstvo energie ako bielkoviny a cukry. Rovnako má negatívny účinok chybné vnímanie príjmu potravy obéznymi osobami, ktoré vedie k nesprávnemu zaznamenaniu celkového príjmu potravy a k selektívnemu podhodnocovaniu niektorých zložiek potravy, predovšetkým tukov a jednoduchých sacharidov. 

Pozornosť je nutné venovať primeranému obsahu vhodných zložiek jednotlivých živín a dostatočnému príjmu tekutín, rovnako ako obsahu vlákniny, vitamínov, minerálov a stopových prvkov. 

Zdravá a úspešná diéta vlastne žiadnou obmedzujúcou diétou nie je. Stravovanie založené na pravidelnom prísune pestrej a vyváženej stravy s každodenným zaradením zeleniny, obilnín, strukovín a ovocia je cestou k úspechu. Tuky je potrebné obmedzovať vyradením údenín, tučných druhov mäsa, syrov a mliečnych výrobkov. Každý má, samozrejme, iný metabolizmus, takže bude vždy individuálne, aká bude pre človeka nutná zmena v strave a pohybovej aktivite. Potrebné je brať do úvahy aj zdravotný stav. Mať vyvážený životný štýl so správnym stravovaním nie je úplne ľahká záležitosť. Dôležité je odhodlať sa, nevzdávať sa a prípadne vyhľadať pomoc špecialistu, ktorý všetko vysvetlí a pomôže.